Scenariusze sytuacji awaryjnych w trakcie terapii ECMO