Kurs "Techniki pozaustrojowego wspomagania funkcji życiowych z wykorzystaniem ECMO"

Kurs BEZPŁATNY dla lekarzy z określonych specjalizacji finansowany ze środków Unii Europejskiej

Tematyka kursu

 • Wprowadzenie do ALS – Artificial Life Support
 • Wskazania i przeciwwskazania do wspomagania ECMO
 • Podstawy terapii, elementy składowe, przygotowanie, funkcjonowanie i monitorowanie układu
 • Rodzaje kaniulacji oraz sposoby prowadzenia terapii
 • Odmienności w przyczynowej terapii pacjentów ze wspomaganiem pozaustrojowym
 • Odzwyczajanie od ECMO

Protokoły

 • ECMO V-V
 • ECMO V-A
 • ECMO w eCPR
 • ECMO w HIPOTERMII
 • ECMO DCD

Warsztaty

 • Obrazowanie ultrasonograficzne i echokardiograficzne w ECMO
 • Sposoby kaniulacji do terapii perfuzyjnych VV i VA ECMO
 • Obsługa oraz przygotowanie urządzeń dostępnych na rynku Polskim
 • Przygotowanie i obsługa urządzeń do perfuzji pozaustrojowej
 • Wypełnianie (Priming) urządzeń do perfuzji pozaustrojowej
 • Sposoby dekompresji lewej komory
 • Zastosowanie mechanicznej automatycznej kompresji klatki piersiowej w protokole ALS

Narzędzia

 • Platforma e-learningowa
 • Warsztaty w warunkach symulowanych: symulatory wysokiej wierności; symulacja „in situ”; symulatory rozszerzonej wirtualnej rzeczywistości
 • Urządzenia do terapii klinicznych: urządzenia do terapii ECMO; pompy osiowe i centryfugalne; urządzenie do automatycznej kompresji klatki piersiowej; urządzenia do monitorowania terapii ECMO
 • Scenariusze wysokiej wierności dla terapii pozaustrojowych 
 • Kurs: „ELSO CompliantECMO Course” - w trakcie certyfikacji ELSO (Extracorporeal Life Support Organization)

Jak zapisać się na kurs ...

Krok 1

Rejestracja

Kliknij przycisk login/rejestracja i podaj swoje dane

Krok 2

Otrzymujesz maila zwrotnego

W mailu zwrotnym otrzymujesz link, który służy ustaleniu hasła do logowania na platformie internetowej

Krok 3

Otrzymujesz dostęp do platformy szkoleniowej

Na stronie powitalnej znajduje się instrukcja obsługi i 8 formularzy do pobrania. Proszę zapoznaj się z instrukcją dalszego postępowania !

Krok 4

Kurs internetowy

Logujesz się na platformę i odbywasz kurs internetowy, który stanowi wstęp do kursu stacjonarnego. 

Krok 5

Pre-test i ankieta ewaluacyjna

Po zakończeniu kursu internetowego wypełniasz test wstępny i ankietę ewaluacyjną przygotowaną wspólnie z organizacją ELSO. Jesteś zakwalifikowany na kurs stacjonarny w wybranym i ustalonym terminie.

Skrócony regulamin i warunki kursu

1. Kurs w trybie weekendowym - 3 dniowym (25 h dydaktycznych):

 1. Piątek godziny 13:00 do 19:00
 2. Sobota godziny od 8:30 do 19:00
 3. Niedziela godziny od 8:45 do 15:00

2. Przed kursem stacjonarnym:

- osoba zgłasza się przez platformę internetową i pobiera wymagane w kursie druki, wypełnione druki odsyła na podany adres e-mail
- zapoznaje się z materiałami platformy: kurs learningowy (100 slajdów) oraz 15 scenariuszy wysokiej wierności
- otrzymuje link od ELSO - Światowej Organizacji Technik Pozaustrojowych i poprzez podany link wypełnia ARKUSZ SAMOOCENY oraz PRE TEST złożony z 15 pytań.

 

3. Kurs stacjonarny odbywa się w budynku Centrum Symulacji Medycznych UMP w Poznaniu - ul. Rokietnicka 7 - 3 piętro

- UWAGA na kurs zostaną wpuszczone jedynie osoby, które spełniły warunki podane powyżej (pkt.2 przed kursem stacjonarnym)
-  w trakcie kursu zaplanowano przerwę kawową ciągłą oraz przerwę lunchową w każdym dniu kursu
- osoby przyjezdne mają zaplanowany i zagwarantowany nocleg piątek/sobota oraz sobota/niedziela w Hotelu Platinum Palace Residence (500 m od CSM) ul. Reymonta 17
- osoby przyjezdne maja zagwarantowaną kolację w piątek i w sobotę po kursie o godzinie 19.00

 

 

4. Warunkiem zaliczenia kursu oraz uzyskania certyfikacji ELSO jest:

- obecność w każdym dniu kursu !
- wypełnienie formularzy przed kursem - ARKUSZ SAMOOCENY oraz PRE TEST
- samodzielne wykonanie jednego z egzaminacyjnych scenariuszy ECMO
- wypełnienie formularza na zakończenie kursu - ARKUSZ SAMOOCENY oraz POST TEST
 

Po wypełnieniu powyższych warunków, uczestnik otrzymuje drogą e-mailową certyfikat ukończonego kursu ELSO - Endorsed ECMO Course

pl_PLPolish