tomasz.krolicki – Scenariusz sytuacji awaryjnych w trakcie terapii ECMO_5 (Manual Complete)