tomasz.krolicki – Scenariusz sytuacji awaryjnych w trakcie terapii ECMO_15 (Manual Complete)