tomasz.krolicki – Rodzaje kaniulacji oraz sposoby prowadzenia terapii (Manual Complete)