smielczarek – Scenariusz sytuacji awaryjnych w trakcie terapii ECMO_6 (Manual Complete)