RW – Scenariusz sytuacji awaryjnych w trakcie terapii ECMO_10 (Manual Complete)