przemekk25@wp.pl – Odmienności w przyczynowej terapii pacjentów ze wspomaganiem pozaustrojowym (Manual Complete)