Magdalena Soluch-Potoczny – Rodzaje kaniulacji oraz sposoby prowadzenia terapii (Manual Complete)