m.myka75 – Wprowadzenie do ALS. Wskazania i przeciwwskazania do wspomagania ECMO (Manual Complete)