m.myka75 – Odmienności w przyczynowej terapii pacjentów ze wspomaganiem pozaustrojowym (Manual Complete)