kasia_skorcz@wp.pl – Scenariusz sytuacji awaryjnych w trakcie terapii ECMO_4 (Manual Complete)