kasia_skorcz@wp.pl – Scenariusz sytuacji awaryjnych w trakcie terapii ECMO_15 (Manual Complete)