kasia_skorcz@wp.pl – Scenariusz sytuacji awaryjnych w trakcie terapii ECMO_14 (Manual Complete)