kasia_skorcz@wp.pl – Scenariusz sytuacji awaryjnych w trakcie terapii ECMO_11 (Manual Complete)