kasia_skorcz@wp.pl – Rodzaje kaniulacji oraz sposoby prowadzenia terapii (Manual Complete)