Joanna Z. – Scenariusz sytuacji awaryjnych w trakcie terapii ECMO_9 (Manual Complete)