jakub.szrama – Scenariusz sytuacji awaryjnych w trakcie terapii ECMO_9 (Manual Complete)