jakub.szrama – Scenariusz sytuacji awaryjnych w trakcie terapii ECMO_2 (Manual Complete)