beata.blaszczyk – Scenariusz sytuacji awaryjnych w trakcie terapii ECMO_8 (Manual Complete)