beata.blaszczyk – Scenariusz sytuacji awaryjnych w trakcie terapii ECMO_3 (Manual Complete)