beata.blaszczyk – Scenariusz sytuacji awaryjnych w trakcie terapii ECMO_15 (Manual Complete)