beata.blaszczyk – Scenariusz sytuacji awaryjnych w trakcie terapii ECMO_1 (Manual Complete)