bartosz.kasprzak@prograf-flexo.pl – Rodzaje kaniulacji oraz sposoby prowadzenia terapii (Manual Complete)