bartosz.kasprzak@prograf-flexo.pl – Odmienności w przyczynowej terapii pacjentów ze wspomaganiem pozaustrojowym (Manual Complete)