bartosz.kasprzak@prograf-flexo.pl – Elementy składowe, przygotowanie, funkcjonowanie i monitorowanie układu ECMO (Manual Complete)