aleksandra.m – Scenariusz sytuacji awaryjnych w trakcie terapii ECMO_8 (Manual Complete)