a.cieniewicz – ALS oraz sytuacje niestandardowe podczas terapii ECMO (Manual Complete)