tomasz.krolicki – Scenariusz sytuacji awaryjnych w trakcie terapii ECMO_3 (Manual Complete)