smok_to – Scenariusz sytuacji awaryjnych w trakcie terapii ECMO_4 (Manual Complete)