smok_to – Scenariusz sytuacji awaryjnych w trakcie terapii ECMO_12 (Manual Complete)