mkowalski@lpr.com.pl – Rodzaje kaniulacji oraz sposoby prowadzenia terapii (Manual Complete)