kasia_skorcz@wp.pl – Scenariusz sytuacji awaryjnych w trakcie terapii ECMO_8 (Manual Complete)