Joanna Z. – Rodzaje kaniulacji oraz sposoby prowadzenia terapii (Manual Complete)