jakub.szrama – Scenariusz sytuacji awaryjnych w trakcie terapii ECMO_3 (Manual Complete)