beata.blaszczyk – Scenariusz sytuacji awaryjnych w trakcie terapii ECMO_14 (Manual Complete)