bartosz.kasprzak@prograf-flexo.pl – Wprowadzenie do ALS. Wskazania i przeciwwskazania do wspomagania ECMO (Manual Complete)